Posts Tagged ‘tdc’

Cloetta, Teledesign och lite TDC

10 maj, 2010

Cloetta har börjat ett samarbete med Teledesign som bl.a. innebär ett operatörsbyte och som även skall ge stora besparingar till Cloetta.
Via newsdesk:

Cloetta tog hjälp av Teledesign i sin telefoniupphandling vilket gav över en halv miljon kr i besparing. Ordervärdet på affären är drygt 2 MSEK och innefattar mobil telefoni, fast telefoni och datanät.

Ser även en nyhet om att TDC bolaget TDC Hosting satsar offensivt:

TDC Hosting tar över IT-driften för tele- och dataoperatören TDCs svenska marknad. En helt ny datahall har byggts och två befintliga datahallar har byggts ut. Tillsammans med många nya affärer och en markant organisk tillväxt under 2009 innebär detta att bolaget på kort tid har fördubblat personalstyrkan och ökat omsättningen med 49 procent.

Annonser