Posts Tagged ‘standard’

SIS standard för kundkontakter

27 april, 2010

Telekomidag skriver att Boverket utökar sitt samarbete med TDC:

Det befintliga avtalet mellan Boverket och TDC förlängs med två år. I samband med det utökas avtalet till att också omfatta all trafik, både fast och mobil telefoni samt datatrafik

Via SCCF hittar jag en nyhet om att kundkontakter ska få en SIS-standard:

Nu finns en europeisk standard för hur man skapar kvalitet i mötet mellan kund och kundkontaktcenter. Standarden som finns tillgänglig hos SIS, Swedish Standards Institute är ett stöd för alla som arbetar med in- eller utgående kundkontakter.

Annonser