Posts Tagged ‘operatörer’

Onödig kostnad för kunderna

15 april, 2010

I Svenska Dagbladet kan man idag läsa en intressant artikel om hur datalagringsdirektivet har fungerat i EU. Det visar sig att olika länder har olika regler och därmed har operatörerna fått olika kostnader, tvärtemot avsikten med direktivet.

Från Svd:

I dag varierar både hur länge uppgifterna sparas till hur ofta de används av polis och åklagare. I Frankrike gjordes över en halv miljon förfrågningar av myndigheterna 2008 och i Storbritannien runt 470 000. Samma siffra på Cypern var 34 och i Tyskland runt 13 000.

Dessutom tvingas operatörerna i vissa medlemsländer själva stå för kostnaden för lagringen, medan staten i andra länder ger ersättning.

Det visar sig sedan även att effekten i form av minskad brottslighet och ökad uppklarningsprocent inte går att se i statistiken. Någon man kan vara säker på är att kostnaderna för denna lagring drabbar alla operatörernas kunder i form av högre taxa.

Annonser