Archive for the ‘Teknik’ Category

Cloetta, Teledesign och lite TDC

10 maj, 2010

Cloetta har börjat ett samarbete med Teledesign som bl.a. innebär ett operatörsbyte och som även skall ge stora besparingar till Cloetta.
Via newsdesk:

Cloetta tog hjälp av Teledesign i sin telefoniupphandling vilket gav över en halv miljon kr i besparing. Ordervärdet på affären är drygt 2 MSEK och innefattar mobil telefoni, fast telefoni och datanät.

Ser även en nyhet om att TDC bolaget TDC Hosting satsar offensivt:

TDC Hosting tar över IT-driften för tele- och dataoperatören TDCs svenska marknad. En helt ny datahall har byggts och två befintliga datahallar har byggts ut. Tillsammans med många nya affärer och en markant organisk tillväxt under 2009 innebär detta att bolaget på kort tid har fördubblat personalstyrkan och ökat omsättningen med 49 procent.

Annonser

Loxysoft gör affärer i Norge

28 april, 2010

Svenska Loxysoft har landat en affär med Norska Dialog AS. Affären gäller hyra av Loxysoft Outbound Sales och ska användas i telemarketing-aktiviteter mot Dialogs kundbas.

Alexander Ramberg, Teamleder TM på Nordisk Dialog AS säger:

I motsetning til løsninger der våre salgsagenter manuelt ringte opp kundene med IP-telefon, har Loxysoft hjulpet oss med å øke vår kontakt med potensielle kunder med ca. 300%.

SIS standard för kundkontakter

27 april, 2010

Telekomidag skriver att Boverket utökar sitt samarbete med TDC:

Det befintliga avtalet mellan Boverket och TDC förlängs med två år. I samband med det utökas avtalet till att också omfatta all trafik, både fast och mobil telefoni samt datatrafik

Via SCCF hittar jag en nyhet om att kundkontakter ska få en SIS-standard:

Nu finns en europeisk standard för hur man skapar kvalitet i mötet mellan kund och kundkontaktcenter. Standarden som finns tillgänglig hos SIS, Swedish Standards Institute är ett stöd för alla som arbetar med in- eller utgående kundkontakter.